BTC/USD 65609.17$ETH/USD 3435.77$DASH/USD 26.56$LTC/USD 72.57$XMR/USD 161.31$ZEC/USD 29.51$
BTC/USD 65609.17$ETH/USD 3435.77$DASH/USD 26.56$LTC/USD 72.57$XMR/USD 161.31$ZEC/USD 29.51$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2024. gada martā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2024. gada martā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2024. gada martā 03.04.2024 2024. gada martā veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā (spēkā no 20.03.2024)

Ar grozījumiem noteikta obligāta prasība biedrībām un nodibinājumiem norādīt savu darbības jomu atbilstoši MK izstrādātajai klasifikācijai (12.1 pants), noteikts regulējums biedru attālinātajai dalībai un balsošanai biedru sapulcē, iespēja vienkāršotā veidā likvidēt biedrības un nodibinājumus ar LR Uzņēmumu reģistra vai VID lēmumu, kā arī veikti citi precizējumi. 

Likuma 12.1 pants, kā arī grozījumi 13. pantā un 15. panta 3. punktā attiecībā uz biedrību un nodibinājumu darbības jomas obligātu norādīšanu stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā. Ministru kabinets līdz 2024. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 12.1 pantā minētos noteikumus.


Grozījumi likumā Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās(spēkā no 07.03.2024)

Grozījumi likumā veikti, lai saskaņotu likumu ar jaunajām prasībām, kas ieviestas Regulā (ES) Nr. 2023/1315. Šīs regulas prasības attiecas uz noteikumiem par valsts atbalsta piešķiršanu jebkuram atbalsta pretendentam, kurš pieteicas saņemt atbalstu, kas saskan ar šīs regulas mērķiem. Tādejādi tiek salāgotas tiesību normas ar ES tiesību aktiem un ietvertajiem noteikumiem par valsts atbalstu un tā piemērošanu konkrētām ekonomiskās darbības zonām.


Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli (spēkā no 10.04.2024)

Likums papildināts ar 3.2 pantu, nosakot  īpašus nosacījumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai nekustamajam īpašumam, attiecībā uz kuru zemesgrāmatā ierakstīta aizlieguma atzīme saskaņā ar Starptautisko un LR nacionālo sankciju likumu. Pārejas noteikumi papildināti ar 78. un 79. punktu, nosakot 3.2 pantā noteikto normu piemērošanas periodu.


MK 2024. gada 19. marta noteikumi Nr. 175 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 345 “Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”” (spēkā no 22.03.2024)

Noteikumi papildināti ar 7.1 punktu, nosakot, šo noteikumu pielikuma 5. punktā minēto pakalpojumu sniedz tikai tādam reģistrētam nodokļa maksātājam, kuram ir piešķirta VID atļauja nodokļa atmaksāšanai trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kuras pastāvīgā uzturēšanās vieta nav ES teritorijā. Šī pakalpojuma sniegšanas kārtība tiek noteikta atsevišķā līgumā, kas noslēdzams starp nodokļa maksātāju un VID. Jaunā redakcijā izteikts noteikumu pielikums.


MK 2024. gada 19. marta noteikumi Nr.176 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību”” (spēkā no 22.03.2024)


Grozījumi noteikumos veikti, lai nodrošinātu deklarāciju aizpildīšanu atbilstoši grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”, kas stājās spēkā no 2024.gada 1.marta, nosakot:

- pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokļa likmes atsevišķiem naftas produktiem, kurus izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās (SEZ) un brīvostās;

- akcīzes nodokļa likmi dabasgāzei izmantošanai par degvielu (līdz 2025.gada 31.decembrim) gadījumos, kad netiek piemērota de minimis atbalsta likme;

- vienotu akcīzes nodokļa likmi bezalkoholiskajiem dzērieniem ar cukura saturu no 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem un enerģijas dzērieniem. Tādejādi precizētas naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācijas, dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācijas un kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapas un tajās norādāmā informācija.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png