BTC/USD 61302.54$ETH/USD 2969.3$DASH/USD 27.14$LTC/USD 77.1$XMR/USD 119.58$ZEC/USD 20.27$
BTC/USD 61302.54$ETH/USD 2969.3$DASH/USD 27.14$LTC/USD 77.1$XMR/USD 119.58$ZEC/USD 20.27$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva darba devējiem – fiziskām personām

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva darba devējiem – fiziskām personām

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva darba devējiem – fiziskām personām 16.10.2023

Saskaņā ar Saeimas pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”

- no 2023. gada 1. oktobra uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (turpmāk – nodeva) par saviem darbiniekiem būs jāmaksā arī fiziskām personām, kuras algo darbiniekus. 

Nodevas apmērs — 0,36 eiro mēnesī par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības.
Nodevu aprēķina kopā ar pārējiem darbaspēka nodokļiem, VID EDS aizpildot “Darba devēja ziņojumu (VSAOI un IIN)”, 9. ailē jāieliek atzīme (√) rindās, kur norādīti darba ņēmēji, par kuriem darba devējs maksā nodevu.

Aprēķinātā nodeva tāpat kā IIN un VSAOI jāmaksā par katru mēnesi līdz nākamā mēneša 23. datumam (jāieskaita vienotajā nodokļu kontā).

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png