BTC/USD 69053.69$ETH/USD 3804.36$DASH/USD 30.06$LTC/USD 84.77$XMR/USD 141.28$ZEC/USD 26.47$
BTC/USD 69053.69$ETH/USD 3804.36$DASH/USD 30.06$LTC/USD 84.77$XMR/USD 141.28$ZEC/USD 26.47$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada septembrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada septembrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada septembrī 05.10.2023

2023. gada septembrī veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:

Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likums (spēkā no 11.10.2023)

Likuma mērķis — palielināt korporatīvo caurskatāmību un uzlabot publisko kontroli par komercsabiedrību ienākuma nodokļu informāciju, nodrošinot starptautisku koncernu (grupu) un atsevišķu komercsabiedrību publiskus pārskatus par ieņēmumiem, ienākuma nodokļiem un saimniecisko darbību rezidences valstī un sadalījumā pa nodokļu jurisdikcijām neatkarīgi no tā, kur ir reģistrēta starptautiska koncerna (grupas) galvenā mātes sabiedrība. 

Likums nosaka kārtību, kādā sagatavo, iesniedz un publisko konkrētu starptautisku koncernu (grupu) un atsevišķu komercsabiedrību pārskatu par ieņēmumiem, ienākuma nodokļiem un saimniecisko darbību rezidences valstī un sadalījumā pa nodokļu jurisdikcijām. 

Likuma subjekti ir šādas LR reģistrētas komercsabiedrības un saimnieciskās vienības, ja tās atbilst šajā likumā noteiktajiem kritērijiem un nosacījumiem vai ja uz tām attiecas šajā likumā noteiktie atbrīvojumi vai likuma piemērošanas izņēmumi:

1) koncerna (grupas) galvenā mātes sabiedrība;
2) komercsabiedrība, kas ir starptautiska koncerna (grupas) meitas sabiedrība;
3) atsevišķa komercsabiedrība;
4) ES dalībvalsts (kas nav LR) vai trešās valsts komercsabiedrības filiāle. 

Likuma noteikumus piemēro, sākot ar pārskata gadu, kurš sākas 2024. gada 22. jūnijā vai vēlāk.


MK 2023. gada 26. septembrī noteikumi Nr. 539 “Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumos Nr. 97 “Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, izmantojot digitālās platformas”” (spēkā no 29.09.2023)


Grozījumi veikti 2.16.4. apakšpunktā, precizējot vienu no izslēgtā pārdevēja kritērijiem. Noteikts, ka izslēgtais pārdevējs ir pārdevējs, kuram platformas operators, pārdodot preces, ir palīdzējis īstenot mazāk nekā 30 pārdevēja darbību un par kuru pārskata periodā samaksātā vai kreditētā atlīdzības kopējā summa nepārsniedz 2 000 euro.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png