BTC/USD 19625.12$ETH/USD 1333.49$DASH/USD 41.46$LTC/USD 54.32$XMR/USD 143.34$ZEC/USD 56.19$
BTC/USD 19625.12$ETH/USD 1333.49$DASH/USD 41.46$LTC/USD 54.32$XMR/USD 143.34$ZEC/USD 56.19$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Saeima pieņem jaunu Grāmatvedības likumu

Saeima pieņem jaunu Grāmatvedības likumu

Saeima pieņem jaunu Grāmatvedības likumu 14.06.2021

Saeima 2021. gada 10. jūnijā pieņēma jaunu Grāmatvedības likumu, kas aizstās līdzšinējo likumu “Par grāmatvedību”.

Jauns likums noteic:

- grāmatvedības jomas vispārīgos un tiesiskos pamatus, likuma subjektus, to tiesības, pienākumus un atbildību, grāmatvedības uzdevumus, prasības grāmatvedības kārtošanai un institūciju kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā;

- regulējumu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu sagatavošanai un grāmatvedības reģistru kārtošanai un glabāšanai elektroniski, kas plānota kā prioritāte salīdzinājumā ar dokumentu kārtošanu un glabāšanu papīra formā; 

- prasības inventarizācijas veikšanā un finanšu pārskatu sagatavošanā, kā arī uzņēmuma vadītāju pienākumi un tiesības;

- ietvertas arī regulas prasības par datu brīvu apriti, un paredzēts, ka grāmatvedības dokumentus elektroniski varēs glabāt Latvijas vai arī citas ES dalībvalsts teritorijā;

ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas kārtību, kā arī ārpakalpojuma grāmatvežu publiska reģistra vešanu, ko veiks VID.

- administratīvo atbildību par pārkāpumiem grāmatvedības jomā, un administratīvo sodu tāpat kā līdz šim varēs piemērot VID un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.


Jaunais Grāmatvedības likums stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī, un tas attieksies uz visiem uzņēmumiem, juridiskām un fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām.


Avots: Saeima (saeima.lv)

Jaunumi
GRAFA_V.png