BTC/USD 26651.84$ETH/USD 1596.17$DASH/USD 26.48$LTC/USD 64.7$XMR/USD 145.78$ZEC/USD 26.35$
BTC/USD 26651.84$ETH/USD 1596.17$DASH/USD 26.48$LTC/USD 64.7$XMR/USD 145.78$ZEC/USD 26.35$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Saimnieciskās darbības veicēju gada ienākumu deklarācija

Saimnieciskās darbības veicēju gada ienākumu deklarācija

Saimnieciskās darbības veicēju gada ienākumu deklarācija 14.03.2023

Saimnieciskās darbības ienākumus deklarē VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) gada ienākumu deklarācijas D3 vai D3pielikumā atkarībā no izvēlētās grāmatvedības uzskaites kārtības.

2022. gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma EDS veidlapa nav mainīta, taču ir veiktas izmaiņas normatīvajos aktos saimnieciskās darbības izdevumu uzskaitē, tādēļ ir izmaiņas arī deklarācijas aizpildīšanā.

Tāpēc esam apkopojuši un nosūtām Jums informāciju, kā 2022. gada ienākumu deklarācijā pareizi deklarēt savas pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un citus saimnieciskās darbības izdevumus.


1. Nosakot ienākumu no saimnieciskās darbības, no ieņēmumiem pilnā apmērā atskaita ar saimniecisko darbību saistītos izdevumus, nepiemērojot ierobežojumus 80% apmērā.

Aizpildot 2022. gada ienākumu deklarācijas:

- D3 pielikumu – visus saimnieciskās darbības izdevumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas norāda 2.1. rindā, bet izdevumus no citiem saimnieciskās darbības veidiem norāda 12.1. rindā,

- D31 pielikumu – visus saimnieciskās darbības izdevumus norāda 2.1. rindā.

2. Kopš 2022. gada jūnija ir mainīta pašnodarbinātā VSAOI uzskaitīšana saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā, attiecīgi:

· pirmajā pusgadā pašnodarbinātā par sevi veiktās VSAOI norāda žurnāla 19. ailē “Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, iekļaujami pilnā apmērā” vai žurnāla 20. ailē “Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, iekļaujami pilnā apmērā”,

· otrajā pusgadā pašnodarbinātā par sevi veiktās VSAOI norāda žurnāla 23. ailē “Izdevumi, kas nav attiecināmi uz nodokļu aprēķināšanu”.

Tomēr līdz 2022. gada beigām žurnālu vēl varēja turpināt kārtot bez izmaiņām.

Tāpēc saimnieciskās darbības veicēji, kuri kārto grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā, 2022. gada deklarācijas D3 pielikumā savas VSAOI var iekļaut divos veidos, ņemot vērā, vai pašnodarbinātā VSAOI ir vai nav iekļautas saimnieciskās darbības izdevumos. 

No 2023. gada pašnodarbinātā par sevi veiktās VSAOI deklarēs deklarācijas D veidlapā attaisnoto izdevumu rindā kopā ar citām VSAOI.

Gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumā:

tabula1

TAb3

Papildus informācija ar piemēriem ir pieejama ŠEIT (14. lpp).

Ar informāciju par saimnieciskās darbības veicējiem un iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu no saimnieciskās darbības ienākuma aicinām iepazīties VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā IIN Informatīvie un metodiskie materiāli materiālos “Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls”, “Saimnieciskās darbības izdevumu precizēšanas reģistrs", “Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā", “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības ienākuma”, “Avansa maksājumi no saimnieciskās darbības ienākuma”.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png