BTC/USD 44347.75$ETH/USD 3092.49$DASH/USD 180.9$LTC/USD 161.54$XMR/USD 245.88$ZEC/USD 120.44$
BTC/USD 44347.75$ETH/USD 3092.49$DASH/USD 180.9$LTC/USD 161.54$XMR/USD 245.88$ZEC/USD 120.44$
baner_1.jpg
baner22.jpg
VID aicina iepazīt un pilnvērtīgi izmantot EDS iespējas

VID aicina iepazīt un pilnvērtīgi izmantot EDS iespējas

VID aicina iepazīt un pilnvērtīgi izmantot EDS iespējas 26.07.2021

EDS ir drošs un ērts veids, kā fiziskām un juridiskām personām iesniegt visas nodokļu un informatīvās deklarācijas, kā arī VID adresētus iesniegumus. 

EDS ir bezmaksas pakalpojums un nodrošina datu drošību un precizitāti, kā arī taupa laiku.

Darba ņēmēju informētība par savu datu korektumu ļauj:

- savlaicīgi konstatēt un risināt problēmas, 
- saņemt pabalstus un/vai citus pakalpojumus iestādēs, 
- izvairīties no sodiem, kā arī 
- sagatavot un iesniegt gada ienākumu deklarācijas un izziņas. EDS sadaļa/ apakšsadaļa/pārskats  Informācija
“Pārskati”:
“Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas” - 


pārskati:
a) “Darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”

- darba devēja deklarētās ikmēneša aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
b) “Darba devēju ieturētais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” - darba devēja deklarētais ikmēneša ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
c) “Darba devēju aprēķināto ienākumu apjoms mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijās” - darba devēja deklarētie ceturkšņa ienākumi mikrouzņēmumā;
d) “Darba vietas un nodarbinātības periodi” - darba devēja deklarētie fiziskās personas darba periodi un nodarbinātības vietas;
e) “Ienākumu izmaksātāju iesniegtie paziņojumi par fiziskajai personai izmaksātajām summām, no 2009.g.” -  informācija par kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem un gada laikā piemērotā neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmēru (par apgādājamiem, par invaliditāti u.c.);
- “Budžeta maksājumu nomaksas stāvoklis un veiktie maksājumi” -  informācija par budžeta maksājumu nomaksas stāvokli, veiktajiem maksājumiem u.c. informācija;
- “Reģistrācijas dati” - informācija par reģistrācijas pamatdatiem, kontiem, pilnvarotajām un pārstāvētajām personām, izsniegtajām atļaujām, saimnieciskās darbības reģistrācijas datiem u.c.
a) pārskats “Pārstāvētās personas” - informācija par personas pārstāvību uzņēmumos (SIA, ZS, IU, IK), kā arī citas fiziskas personas pārstāvībai uz pilnvaras pamata;
 - “Gada ienākumu deklarācija un tās pielikumi” - informācija par iesniegtajām gada ienākumu deklarācijām un tajās iekļautajiem datiem (atbilstoši katram deklarācijas pielikumam);
 “Algas nodokļa grāmatiņa”
  (EDS sākuma lapā)
- ienākuma gūšanas vietu, kurā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa;
- prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kā arī iespējams veikt atzīmi, lai turpmāk darba devējs nepiemērotu prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un/vai piemērotu IIN likmi 23% apmērā;
- apgādājamām personām un apgādības periodu.
“Maksājumi un nomaksas stāvoklis” - ir redzamas visas vienotajā kontā iemaksātās summas un tas, kādi nodokļi no vienotajā kontā iemaksātās summas segti.
Tai ir vairākas apakšsadaļas, kas sniedz iespēju:
- veikt maksājumus,
- sekot līdzi maksājumiem, kuri veikti valsts budžetā vai atmaksāti,
- iesniegtajiem pārskatiem un deklarācijām un piešķirtajiem grafikiem.
Sadaļa īpaši noderīga grāmatvežiem un saimnieciskās darbības veicējiem.
“Izziņas”  - “Izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un nomaksātajiem nodokļiem un nodokļu parādiem”;
- “Izziņa par fiziskās personas ienākumiem”;
- “Izziņa par nodokļu parādu”;
- “Rezidenta apliecība” u.c.
 “Dokumenti” - informācija par iesniegtajām un sagatavotajām deklarācijām, to statusu, darbību vēsturi, no VID saņemto atbildi u.c.
 “Sarakste ar VID”  - iespējams iestādei iesniegt iesniegumus un uzdot jautājumus.

Atgādinām, ka VID izdoto administratīvo aktu un citus lēmumus, dokumentus un informāciju nodokļu maksātājam, kurš ir EDS lietotājs, paziņo, izmantojot EDS.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png