BTC/USD 44478$ETH/USD 3102.21$DASH/USD 180.57$LTC/USD 162.12$XMR/USD 245.42$ZEC/USD 120.9$
BTC/USD 44478$ETH/USD 3102.21$DASH/USD 180.57$LTC/USD 162.12$XMR/USD 245.42$ZEC/USD 120.9$
baner_1.jpg
baner22.jpg
VID publiskos informāciju par sabiedrībai nozīmīgiem dienesta pieņemtajiem lēmumiem

VID publiskos informāciju par sabiedrībai nozīmīgiem dienesta pieņemtajiem lēmumiem

VID publiskos informāciju par sabiedrībai nozīmīgiem dienesta pieņemtajiem lēmumiem 26.07.2021

2021. gada 6. jūlijā Saeima pieņēma likumu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, kurš paredz pēc tā spēkā stāšanās, no 2021. gada 5. augusta, VID tiesības publiskot informāciju par sabiedrībai nozīmīgiem VID pieņemtajiem lēmumiem, lai:

- nodrošinātu sabiedrības tiesības uz informāciju par būtiskākajiem juridisko personu nodokļu un muitas jomas normatīvo aktu pārkāpumiem 

un 

- veicinātu nodokļu maksātāju godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu (nodevu) saistību izpildi.

VID publiskos informāciju par šādiem VID pieņemtajiem lēmumu veidiem attiecībā uz juridiskajām personām: 

 a) par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem;
 b) par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem; 
 c) ar kuriem precizēts nodokļu apmērs saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23. panta 5.2 un 5.3 daļu;
 d) ar kuriem konstatēts muitas maksājumu parāds;
 e) ar kuriem atteikta pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksa.


Informācija būs apskatāma VID tīmekļvietnē (ŠEIT). 

Publikācijā paredzēts norādīt šādu informāciju par pieņemto VID lēmumu: 

1) juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, 
2) pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās datums, 
3) pieņemtā lēmuma būtība un nolemjošā daļa, 
4) informācija, vai lēmums ir pārsūdzēts tiesā. 

Informācija par lēmumu: 
- tiks publiskota 7 darbdienu laikā pēc tam, kad attiecīgais lēmums kļuvis neapstrīdams vai ir pārsūdzēts tiesā un tā darbība nav apturēta; 
- būs pieejama līdz brīdim, kad lēmums tiek atcelts, bet ne ilgāk kā 3 gadus pēc tā publiskošanas.

Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png