BTC/USD 66004.56$ETH/USD 3447.29$DASH/USD 26.68$LTC/USD 72.72$XMR/USD 161.03$ZEC/USD 29.62$
BTC/USD 66004.56$ETH/USD 3447.29$DASH/USD 26.68$LTC/USD 72.72$XMR/USD 161.03$ZEC/USD 29.62$
baner_1.jpg
baner22.jpg
VID līdz 1.maijam aicina precizēt pamatdarbības veidu

VID līdz 1.maijam aicina precizēt pamatdarbības veidu

VID līdz 1.maijam aicina precizēt pamatdarbības veidu 29.04.2024

VID atgādina, ka ja pamatdarbības veids 2023. gadā ir mainījies, par to ir jāpaziņo VID līdz 2024. gada 1.maijam.

Paziņotajam pamatdarbības veidam ir jāatbilst reālajai situācijai un jāatspoguļo nodokļu maksātāja – uzņēmuma vai saimnieciskās darbības veicēja - piederība  konkrētai nozarei un darbības jomai. 

Ja gada laikā pamatdarbības veids (tā darbība, kas šajā gadā veidoja vislielāko īpatsvaru kopējā apgrozījumā) mainās, laikā no nākamā gada 1. janvāra līdz 1. maijam par izmaiņām jāpaziņo VID - EDS sadaļā:

- "Dokumenti / No veidlapas / Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas / Paziņojums par nodokļu maksātāja pamatdarbības veidu”. 

Par saviem pašreiz paziņotajiem pamatdarbības veidiem un to atbilstību reālajai situācijai ikviens var pārliecināties VID publiskojamo datu bāzē (ievadot nodokļu maksātāja nosaukumu/vārdu, uzvārdu un reģistrācijas kodu). 

NACE kodu klasifikators pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē, kā arī EDS.

Ja saimnieciskās darbības pamatveids nemainās, informācija par pamatdarbības veidu nākamajā taksācijas gadā nav jāsniedz.


VID aktualizēts informatīvais materiāls "Par pamatdarbības veida paziņošanu" - ŠEIT


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png