BTC/USD 68975.08$ETH/USD 3804.7$DASH/USD 29.99$LTC/USD 84.62$XMR/USD 141.75$ZEC/USD 26.37$
BTC/USD 68975.08$ETH/USD 3804.7$DASH/USD 29.99$LTC/USD 84.62$XMR/USD 141.75$ZEC/USD 26.37$
baner_1.jpg
baner22.jpg
VSAA: Izmaiņas dažādu pabalstu piešķiršanā

VSAA: Izmaiņas dažādu pabalstu piešķiršanā

VSAA: Izmaiņas dažādu pabalstu piešķiršanā 26.04.2024

No 2024.gada 6.aprīļa atvieglota pabalstu saņemšana par pilngadību sasniegušiem jauniešiem ar ļoti smagu invaliditāti

Sākot no 2024.gada 6.aprīļa pieprasīt ar invaliditāti saistītos pabalstus:
- valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā,
- pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, 
- pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās,

par pilngadību sasniegušu jaunieti varēs persona, kura līdz bērna pilngadības sasniegšanas dienai bija tā likumiskais pārstāvis un par šo bērnu saņēma ar invaliditāti saistītos valsts sociālos pabalstus.

Šādu kārtību paredz 2024.gada 21.martā Saeimā pieņemtie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, kas stājas spēkā 6.aprīlī.

Sīkāk - šeit.


Izmaiņas paternitātes pabalsta piešķiršanā no 2024.gada 1.jūlija, ja pabalsta pieprasītājam ir vairāki darba devēji

Paternitātes pabalsta saņēmējiem, kuriem vienlaikus ir vairāki darba devēji, bet atvaļinājums saistībā ar bērna piedzimšanu piešķirts par atšķirīgiem periodiem, sākot no 2024.gada 1.jūlija, mainās pabalsta piešķiršanas un vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība:

- paternitātes pabalstu piešķirs par pirmajām 10 atvaļinājuma darba dienām;
- vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķinās no ienākumiem pie visiem darba devējiem, kuri gūti 12 mēnešu periodā, kas beidzies divus mēnešus pirms mēneša, kurā sācies piešķirtais atvaļinājums, proti, arī no ienākumiem pie darba devēja(-iem), pie kura(-iem) atvaļinājumā neatrodas un turpina gūt ienākumus.

Svarīgi! Ja paternitātes pabalsts par 10 darba dienām jau ir piešķirts, pabalstu par citu darba devēju piešķirto atvaļinājuma 10 darba dienu periodu nepiešķirs.

Sīkāk - šeit


Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksās arī audžuvecākiem

No 2024. gada 1. jūlija, ja bērnu līdz viena gada vecumam ievieto audžuģimenē, viens no audžuvecākiem varēs saņemt bērna  piedzimšanas pabalstu. Šādu kārtību paredz 21.martā Saeimā pieņemtie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā.

Pabalsts netiks izmaksāts par bērnu, kurš bijis ārpusģimenes aprūpē un piedzimšanas pabalstu jau ir saņēmis bērna iepriekšējais aizbildnis vai audžuvecāks.

Taču, ja piedzimšanas pabalstu būs saņēmis bērna vecāks un pēc tam bērnu ievieto audžuģimenē vai arī bērnam ieceļ aizbildni, audžuvecākam vai aizbildnim būs tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu.

Lai saņemtu pabalstu, vienam no audžuvecākiem ir jāiesniedz iesniegums VSAA.

Sīkāk - šeit.


Avots: vsaa.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png