BTC/USD 61716.08$ETH/USD 2998.23$DASH/USD 27.38$LTC/USD 78.01$XMR/USD 121.52$ZEC/USD 20.56$
BTC/USD 61716.08$ETH/USD 2998.23$DASH/USD 27.38$LTC/USD 78.01$XMR/USD 121.52$ZEC/USD 20.56$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Bērnu interešu izglītība - izdevumi, par kuriem var atgūt pārmaksāto IIN

Bērnu interešu izglītība - izdevumi, par kuriem var atgūt pārmaksāto IIN

Bērnu interešu izglītība - izdevumi, par kuriem var atgūt pārmaksāto IIN 06.09.2023

Septembrī parasti atsākas dažādi bērnu un jauniešu pulciņi un interešu nodarbības. 

VID atgādina, ka par šiem izdevumi, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vecāki (vai citi ģimenes locekļi) var atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). 

Maksājot par bērnu (līdz 18 gadiem) interešu izglītību, ir svarīgi saglabāt maksājumus apliecinošos dokumentus – čekus, kvītis, internetbankas izdrukas u.tml.

Nodokļa atmaksa pienākas par tiem pulciņiem un nodarbībām, ko piedāvā:
- izglītības iestāde, 
- cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, bet ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai.


Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs ir izglītības iestāde, pieejama ŠEIT

Par pašvaldības izsniegtajām licencēm ir jāinteresējas attiecīgajā pašvaldībā. 

Rīgas pašvaldības izsniegtās licences ir pieejamas ŠEIT.  


Maksājumu apliecinošajam dokumentam obligāti ir jāliecina, ka maksājums veikts par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un jānorāda arī saņemtā pakalpojuma veids (pulciņa nosaukums).

Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam vecākam, kurš ir IIN maksātājs un kura personas dati ir norādīti maksājumu apliecinošajā dokumentā, norēķinoties par interešu izglītību.


Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā skaitā interešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu 2023.gadā ir 600 eiro. 

No nākamā gada marta, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2023.gadu, no šīs summas varēs saņemt IIN pārmaksu 20% apmērā. Ja gada laikā samaksātā summa par minētajiem izdevumiem būs lielāka par 600 eiro, izdevumu pārsnieguma daļa tiks pārcelta uz nākamajiem trim gadiem.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png