BTC/USD 16586.52$ETH/USD 1219.18$DASH/USD 41.31$LTC/USD 77.81$XMR/USD 137.73$ZEC/USD 42.11$
BTC/USD 16586.52$ETH/USD 1219.18$DASH/USD 41.31$LTC/USD 77.81$XMR/USD 137.73$ZEC/USD 42.11$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Dzīvojamās mājas lieta būs pieejama vienuviet - BIS

Dzīvojamās mājas lieta būs pieejama vienuviet - BIS

Dzīvojamās mājas lieta būs pieejama vienuviet - BIS 31.10.2022

Ministru kabinets informē, ka turpmāk dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki varēs kārtot dzīvojamās mājas lietu un pieņemt lēmumus elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) jauno funkcionalitāti. 

Tās izveidošanas mērķis ir:

- efektivizēt dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu, 
- nodrošināt pārvaldnieku godīgas konkurences apstākļus, kā arī 
- dzīvokļu īpašnieku brīvu un drošu savas mājas ekspluatācijas dokumentācijas glabāšanu un pieejamību vienuviet.


Izveidotā iespēja elektroniski BIS kārtot gan mājas lietu, gan pieņemt lēmumus, nodrošinās ātru, ērtu, efektīvu un caurspīdīgu procedūru sava īpašuma pārvaldīšanai, kā arī drošu vidi dokumentu un informācijas glabāšanai un turpmākai izmantošanai un nodošanai nākamajiem dzīvojamās mājas pārvaldniekiem.

Turklāt dokumentus un informāciju, kas jau ir pieejama BIS citos reģistros, piemēram, informācija par ēkas energosertifikātu, būvprojektu, tehniskās apsekošanas atzinumus, mājas lietas kārtotājs varēs iegūt, izmantojot jau esošus BIS reģistrus un būvniecības lietas.


Ministru kabinets arī apstiprināja izmaiņas Būvniecības informācijas sistēmas noteikumos un tie, cita starpā, paredz, ka mājas lietā būs pieejami Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra dati par kadastra objektu, nekustamā īpašuma sastāvu un pamatdati par nekustamā īpašuma piederību. Šie dati ir nepieciešami, lai māju pārvaldnieki varētu kārtot elektroniski mājas lietu BIS. Savukārt informācija par īpašniekiem nodrošinās lēmumu pieņemšanas elektroniskā rīka funkcionalitāti BIS.

Tāpat grozījumi paredz būves ekspluatācijas lietas tiesisko regulējumu, jo būves ekspluatācijas lietā tiek uzkrāti dati, datnes un dokumenti, kas saistīti ar konkrētās būves ekspluatāciju, piemēram, būvspeciālistu sagatavotie un iesniegtie tehniskās apsekošanas atzinumi, kā arī būvvalžu izdotie atzinumi, lēmumi, izziņas u.c. dokumenti.

Noteikumi papildināti ar jauniem datiem no Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas, lai nodrošinātu ārvalstnieku autentifikāciju BIS. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem mājas lietas kārtošana BIS jāuzsāk līdz 2023. gada 28. februārim. Savukārt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšana, izmantojot BIS funkcionalitāti, dzīvokļu īpašniekiem ir brīvprātīga. Vienlaikus jāievēro, ka visi kopības pieņemtie lēmumi jebkurā gadījumā būs jāievieto un jāuzglabā mājas lietā BIS ietvaros.

Detalizētāk ar apstiprinātajiem grozījumi MK 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi" var iepazīties vienotajā Tiesību aktu portālā.

Avots: mk.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png