BTC/USD 27145.78$ETH/USD 1900.17$DASH/USD 42.38$LTC/USD 94.48$XMR/USD 146.5$ZEC/USD 31.88$
BTC/USD 27145.78$ETH/USD 1900.17$DASH/USD 42.38$LTC/USD 94.48$XMR/USD 146.5$ZEC/USD 31.88$
baner_1.jpg
baner22.jpg
ES muitas noteikumu grozījumi

ES muitas noteikumu grozījumi

ES muitas noteikumu grozījumi 31.03.2023

Eiropas Komisija ir publicējusi 2022. gada 14. decembra Deleģēto regulu 2023/398, ar kuru tiek ieviesti daži grozījumi Savienības Muitas kodeksa Deleģētajā regulā (2015/2446), ar mērķi saskaņot uzņēmēju un muitas iestāžu vajadzības, kā arī ņemot vērā gaidāmās izmaiņas ES Importa kontroles sistēmā (ICS2).

Jaunā ICS2 sistēma ir izveidota, lai nodrošinātu likumisku tirdzniecību ES, Norvēģijas un Šveices muitas teritorijā, kā arī lai identificētu augsta riska sūtījumus un ES dalībvalstu muitas iestādes cieši sadarbotos. ICS2 nosaka jaunas iepriekšējas datu ziņošanas prasības uzņēmējiem, kas ES nodarbojas ar kravu, ekspressūtījumu vai pasta sūtījumu apstrādi, nosūtīšanu un pārvadāšanu pa gaisu, kas jāpiemēro no 2023. gada 1. marta.

Šiem operatoriem būs jāiesniedz informāciju par kravu ievešanas kopsavilkuma deklarācijas (ENS) veidā pirms preču iekraušanas un saņemšanas. Turklāt kravas ekspeditori, kurjeri un pasta operatori arī būs juridiski atbildīgi par šo datu sniegšanu.

Attiecībā uz Deleģētas regulas 2015/2446 grozījumiem tie būs sekojoši:

  • jaunas “trešās valsts pasta operatora” definīcijas ieviešana, lai precizētu, ka ES pārkrautu pasta sūtījumu gadījumā noteiktās situācijās pienākums sniegt ievešanas kopsavilkuma deklarācijas datus ir pasta operatoram trešā valstī – valstī, no kuras preces nosūtītas;
  • jauni noteikumi attiecībā uz kopsavilkuma deklarācijas noformēšanai nepieciešamo informāciju – dažādas personas, kas iesaistītas preču transportēšanas procesā ES muitas teritorijā pa dzelzceļu, varēs iesniegt informāciju pa daļām, t.i. pieļaujama vairākkārtēja iesniegšana un no dažādām personām;
  • jauni noteikumi, lai trešo valstu pasta operatoriem būtu pienākums iesniegt ievešanas kopsavilkuma deklarācijas datus par precēm, kas pārkrautas ES muitas teritorijā, ja šis pasta operators nav sniedzis šīs ziņas pārvadātājam;
  • vienkāršotās muitas formalitātes piemērošanas paplašināšana (piemēram, mutiskas deklarācijas izmantošana) attiecībā uz iepakojumiem, ko personas importē uz laiku kopā ar kravu vai tukšas neatkarīgi no tā, kur šīs personas ir reģistrētas, jo iepriekš tas bija iespējams tikai personām, kas reģistrētas ārpus ES; un
  • ievedmuitas nodokļa atmaksas iespējas ieviešana īpašās situācijās, kad labdarības vai filantropiskām organizācijām preces tiek piegādātas bez maksas (tādējādi sākotnējā muitas deklarācija tiek atzīta par nederīgu pēc preču izlaišanas).

Deleģētas regulas 2015/2446 jaunie noteikumi ir tieši piemērojami visās dalībvalstīs no 2023. gada 14. marta.

Sorainen

Avots: Sorainen (www.sorainen.com), raksta autore: Kristīne Erele

Jaunumi
GRAFA_V.png