BTC/USD 43805.1$ETH/USD 2345.21$DASH/USD 35.14$LTC/USD 78.35$XMR/USD 176.14$ZEC/USD 33.39$
BTC/USD 43805.1$ETH/USD 2345.21$DASH/USD 35.14$LTC/USD 78.35$XMR/USD 176.14$ZEC/USD 33.39$
baner_1.jpg
baner22.jpg
VID uzziņa "Konsolidētā gada pārskata iesniegšanas pienākums koncerna mātes sabiedrībai"

VID uzziņa "Konsolidētā gada pārskata iesniegšanas pienākums koncerna mātes sabiedrībai"

VID uzziņa "Konsolidētā gada pārskata iesniegšanas  pienākums  koncerna mātes sabiedrībai" 29.09.2022

VID ir publicējis jaunu uzziņu, kur iesniedzējs lūdz Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam sniegt uzziņu par Latvijas Republikas “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” (turpmāk tekstā – “Gada pārskatu likums”) normu piemērošanu, ņemot vērā iesniegumā aprakstīto situāciju.

Iesniedzējam ir divas pilnībā piederošas meitas sabiedrības, viena no tām ir reģistrēta Latvijas Republikā un otra – Kenijā.

Iesniedzējs pēc savas būtības ir holdinga uzņēmums, tā īpašumā ir ieguldījumi meitas sabiedrībā, nekādu citu saimniecisko darbību Iesniedzējs neveic. Savukārt Iesniedzēja mātes sabiedrība ir S Ltd, kurai pieder 80% daļas no Iesniedzēja daļām. 

Mātes sabiedrība ir reģistrēta Singapūrā un tās akcijas kotējās Singapūras biržā. Mazākumakcionāru uzņēmumam N Limited pieder 20% Iesniedzēja daļu un tas ir reģistrēts Kipras Republikā. Iesniedzējs sagatavo atsevišķo gada pārskatu pamatojoties uz Gada pārskatu likuma normām. Konsolidēto gada pārskatu sagatavo Mātes sabiedrība un tas ir publiski pieejams tās mājaslapā. Mātes sabiedrība sagatavo konsolidēto gada pārskatu saskaņā ar Starptautisko finanšu pārskatu standartiem.

Ņemot vērā augstākminēto, Iesniedzējs vēlas apstiprināt savu izpratni par Gada pārskatu likuma normu piemērošanu attiecībā uz Iesniedzēja konsolidētā gada pārskata sagatavošanu

Ar uzziņas saturu var iepazīties ŠEIT

Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png