BTC/USD 65922.7$ETH/USD 3441.88$DASH/USD 26.62$LTC/USD 72.63$XMR/USD 160.84$ZEC/USD 29.75$
BTC/USD 65922.7$ETH/USD 3441.88$DASH/USD 26.62$LTC/USD 72.63$XMR/USD 160.84$ZEC/USD 29.75$
baner_1.jpg
baner22.jpg
BREXIT ietekme uz preču muitošanu un juridiskās sekas PVN jomā

BREXIT ietekme uz preču muitošanu un juridiskās sekas PVN jomā

BREXIT ietekme uz preču muitošanu un juridiskās sekas PVN jomā 16.04.2019

Apvienotajai Karalistei izstājoties no Eiropas Savienības, tā kļūs par trešo valsti, kas būtiski ietekmēs gan fiziskas, gan juridiskas personas Latvijā un visā Eiropas Savienībā. Pašlaik BREXIT izstāšanās līgums nav noslēgts, aktuālākā informācija ir gaidāma marta beigās, tāpēc pagaidām nav iespējams izplānot konkrētu rīcības plānu turpmākajam laikam. Pašreizējās prognozes rāda, ka ir iespējamas divas situācijas, kas izriet no tā, vai izstāšanās līgums tiks vai netiks noslēgts.

Ja izstāšanās līgums netiks noslēgts, tad līdz 29. martam Apvienotā karaliste ir Eiropas Savienības dalībvalsts un, sākot ar 30. martu, Apvienotā Karaliste kļūst par trešo valsti, kas paredz, ka starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti vairs neturpināsies brīva preču aprite, kā tas ir pašlaik – ES muitas savienībā un vienotajā tirgū. Preču nosūtīšanai un saņemšanai būs jāformē muitas procedūras, jāmaksā nodokļi.

Savukārt, gadījumā, ja izstāšanās līgums tiks noslēgts preču pārvietošana un sūtīšana starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti pagaidām turpināsies kā pašlaik jeb sākot ar 30. martu līdz pat 2020. gada beigām, Apvienotā Karaliste juridiski kļūst par trešo valsti, kas formāli darbojas kā dalībvalsts. Šādā situācijā būtu ilgāks laiks, lai sagatavotots BREXIT, jo no 2021. gada pirmā janvāra pārejas periods beidzas.

Situācijā, ja Apvienotā Karaliste neparaksta līgumu un, sākot ar 30. martu kļūst par trešo valsti, uzņēmējiem ir jārēķinās ar tādām darbībām kā:   

 • Tiek piemērotas visas importa/eksporta formalitātes;

 • Tiek iekasēti muitas, akcīzes, pievienotās vērtības nodokļi;

 • Muitas atļaujas, kurās iekļauta AK, jāizsniedz no jauna;

 • AK izsniegtās muitas atļaujas nav derīgas ES27;

 • AK reģistrētie EORI numuri nav derīgi ES27.

Runājot par eksportu, izvedmuitas nodoklis nevienai precei nav noteikts un preču eksportam piemērojama PVN 0% likme. Eksporta procedūra sastāv no trīs etapiem. Sākumā tiek iesniegta muitas deklarācija par preču eksportu. Otrais posms paredz, ka, ja gadījumā deklarācijā ir sniegta nepilnīga vai nekorekta informācija, tā tiek koriģēta, līdz muitas deklarācija tiek akceptēta un noformēta. Kad deklerācija ir veiksmīgi noformēta, preces tiek izlaistas izvešanai uz Apvienoto Karalisti.

Muitas formalitāšu kārtošana Latvijā notiek tikai elektroniski. Muitas deklarācijas iesniedz un paraksta VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, kuras personas lietotāja identifikators un parole tiek uzskatīti par paraksta aizstājēju. Elektroniska muitas deklarācija tiek iesniegta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) attiecīgajā funkcionalitātē (piemēram, importa deklarācija – Importa funkcionalitātē).

Uzņēmējs var izvēlēties, vai izmantot VID izstrādāto un klientiem piedāvāto bezmaksas Komersanta lietotāja saskarni, vai arī datu iesniegšanai muitā izmantot paši savas informācijas sistēmas, nodrošinot sasaisti ar EMDAS Informācija par to, kā kļūt par EMDAS lietotāju.

Brexit ietekme skars arī pasta sūtījumu saņemšanas kārtību. Nekomerciālu sūtījumu (privātpersona no trešās valsts sūta citai privātpersonai ES valstī bez atlīdzības) atbrīvo no nodokļiem, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 EUR. Ja preču vērtība sūtījumā pārsniedz 45 EUR, saņēmējam ir jāmaksā:

 •  muitas nodoklis;

 • PVN;

 • akcīzes nodoklis (par akcīzes precēm).

Nodokļi ir jānomaksā neatkarīgi no tā, ka preces tiek sūtītas kā dāvana, un neatkarīgi no tā, ka preces ir jaunas vai lietotas (ieskaitot antīkas).

Attiecībā uz sūtījuma saņemšanu, ja tiek izmantoti Latvijas Pasta pakalpojumi, muita veic kontroli un nodokļu aprēķinu, kā arī sagatavo ,,Muitojamā starptautiskā pasta sūtījuma pavadzīmi’’. Saņēmējs saņem Latvijas Pasta paziņojumu, samaksā nodokļus un dodas uz pasta nodaļu saņemt sūtījumu.

Savukārt, ja izmanto kurjerpasta pakalpojumus, kurjerpasts paziņo par sūtījumu, kas jāmuito. Saņēmējs izvēlas pilnvarot muitas formalitāšu noformēšanai kurjerpastu vai izvēlas to darīt pats Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS).

Ja tiek pilnvarots kurjerpasts, tad samaksā par sūtījumu, tā atmuitošanu un gaida piegādi. Savukārt, ja pats vēlas reģistrēt sūtījumu, EDS iesniedz dokumentu ”Fiziskas personas attālināta dokumentu iesniegšana kurjerpasta sūtījumu deklarēšanas gadījumā’’. Pēc dokumenta iesniegšanas saņem no muitas kvīti ar nodokļu aprēķinu, veic maksājumu portālā www.latvija.lv, pēctam informē kurjerpastu un saņem sūtījumu.

Attiecībā uz preču iegādes/piegādes režīmu, uzņēmumiem, kā arī fiziskām personām jāņem vērā dažādi ieteikumi, kā, piemēram:  

 • Iepazīties ar muitas procedūrām un formalitātēm, kas saistītas ar importu un eksportu;

 • Veikt visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka varēs sniegt nepieciešamos pierādījumus PVN piemērošanā ar AK pirms un pēc izstāšanās no ES;

 • VIES (PVN informācijas apmaiņas sistēma), kas nav datubāze, bet gan EK meklētājprogramma, pēc AK izstāšanās varētu nesniegt ticamu informāciju par AK PVN maksātājiem.

Komersantiem, kuru uzņēmējdarbība ir kādā mērā saistīta ar Apvienoto Karalisti, nepieciešams sekot līdzi notikumiem saistībā ar tās izstāšanos no Eiropas Savienības. Ieteikums ir savlaicīgi iepazīties ar pakalpojumu sniegšanas/saņemšanas režīmiem ar trešām vastīm, kā arī veikt visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka varēs sniegt nepieciešamos pierādījumus PVN piemērošanā ar Apvienoto Karalisti pirms un pēc izstāšanās no ES.