BTC/USD 69194.42$ETH/USD 3818.05$DASH/USD 30.12$LTC/USD 84.87$XMR/USD 141.08$ZEC/USD 26.48$
BTC/USD 69194.42$ETH/USD 3818.05$DASH/USD 30.12$LTC/USD 84.87$XMR/USD 141.08$ZEC/USD 26.48$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Inovāciju motivācijas programma

Inovāciju motivācijas programma

Inovāciju motivācijas programma 30.05.2019

Atbalsta programmas "Inovāciju motivācijas programma" ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) informēs un iedrošinās, tai skaitā piešķirot godalgas dažādu konkursu laureātiem, pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu uzsākt uzņēmējdarbību un inovāciju ieviešanu.

Inovāciju motivācijas programmas mērķis ir informēt un iedrošināt sabiedrību uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību, kā veicināšanas mehānismu izmantojot arī godalgu piešķiršanu. Tāpat paredzēts informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi veicinot sabiedrību un uzņēmējus pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai, kā arī paaugstināt inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un motivēt komercdarbības uzsākšanu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās specializācijas prioritātēs vai jomās.

Pasākuma mērķa grupa ir potenciālie komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas personas, fiziskas personas (biznesa ideju autori), biedrības un nodibinājumi, izglītības iestāžu audzēkņi un studenti, komersanti, augstskolas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības un pašvaldību iestādes, valsts institūcijas un sabiedrība kopumā.

Projekta ietvaros tiks  īstenotas gan sabiedrībā labi zināmas aktivitātes, piemēram,  inovatīvo biznesa ideju konkurss “IDEJU KAUSS”, pasākumi programmas “Skolēnu mācību uzņēmumi” ietvaros, gan ieviestas jaunas  - ikgadējs vairāku dienu pasākums ar ārvalstu ekspertu iesaisti un meistarklasēm tehnoloģiskās intereses un jaunrades veicināšanai, menedžmenta inovāciju apmācību kurss komersantiem un citas.

Tāpat arī sadarbībā ar citām organizācijām, kas jau šobrīd profesionāli nodarbojas ar biznesa ideju un jaunsāktu uzņēmējdarbības projektu attīstīšanu, tiks rīkota virkne ar pasākumiem dažādām mērķa grupām – tīklošanas semināri, diskusijas, meistarklases, jaunu produktu radīšanas darbnīcas (hakatoni) u.c.

Inovāciju motivācijas programmas īstenošanai kopējais attiecināmais finansējums ir 5 303 932 eiro, tai skaitā Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums – 4 508 342 un valsts budžeta līdzekļi - 795 590 eiro.

ERAF atbalsts projekta īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2. pasākuma "Inovāciju motivācijas programma" ietvaros.