BTC/USD 61716.08$ETH/USD 2998.23$DASH/USD 27.38$LTC/USD 78.01$XMR/USD 121.52$ZEC/USD 20.56$
BTC/USD 61716.08$ETH/USD 2998.23$DASH/USD 27.38$LTC/USD 78.01$XMR/USD 121.52$ZEC/USD 20.56$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Nodokļu maksāšanas veidi influenceriem

Nodokļu maksāšanas veidi influenceriem

Nodokļu maksāšanas veidi influenceriem 27.03.2019Salīdzinoši vienkārš nodokļu maksāšanas veids influenceriem ir Autoratlīdzība (honorārs), kas ir samaksa par darba radīšanu vai izpildīšanu, kā arī par tiesībām izmantot darbu vai izpildījumu. Autoru un izpildītāju ienākumiem no autoratlīdzības piemēro nodokļa likmi 20% apmērā taksācijas gada laikā.

Iepriekš autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības ieturēja IIN 23 % apmērā, taču, sākot ar 2018. gadu, ir ieviesta progresīvā IIN likme, tāpēc gada beigās, iesniedzot GID, pārrēķinās nodokli, ņemot vērā kopējo gadā saņemto ienākumu. Tas nozīmē, ka nodokļa likme:

  •     20 % – gada ienākumam līdz 20 004 euro;

  •     23 % – gada ienākuma daļai no 20 004 euro līdz 55 000 euro;

  •     31,4 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 euro.

Autoratlīdzības izmaksātājam, sākot ar 2018. gada 1. Janvāri, no saviem līdzekļiem jāmaksā VSAOI 5 % apmērā no autoratlīdzības tās saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai, kā arī jāiesniedz VID ziņojums par veiktajām iemaksām pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzībām.

Tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 euro un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, vai atlīdzības apmērs pie darba devēja ir mazāks par minimālās algas apmēru (430 euro) ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 32,15 % apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 430 eur.

Saņemot regulārus ienākumus, mikroblogeris var izvēlēties arī sevi reģistrēt kā saimnieciskās darbības veicēju. Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska,  patstāvīga darbība par atlīdzību. Kā saimnieciskās darbības veicējam personai jāreģistrējas pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, norādot saimnieciskās darbības jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību.

Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 284 600 euro vai tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta darbībai (Komerclikuma 45.pants) vai māklera darbībai (Komerclikuma 64.panta pirmā daļa), vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst šādām pazīmēm:

  • gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 28 500 euro;
  • tā savas saimnieciskās darbības veikšanai vienlaikus nodarbina vairāk nekā piecus darbiniekus. 

Fiziskā persona var pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā komersantu arī tad, ja nepastāv minētie apstākļi. Fiziskais personai ir arī tiesības izveidot juridisku personu jeb dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Mazkapitāla SIA jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, lai uzsāktu uzņēmējdarbību. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu nominālvērtības kopsummas.