BTC/USD 68974.1$ETH/USD 3804.66$DASH/USD 30.03$LTC/USD 84.68$XMR/USD 141.89$ZEC/USD 26.37$
BTC/USD 68974.1$ETH/USD 3804.66$DASH/USD 30.03$LTC/USD 84.68$XMR/USD 141.89$ZEC/USD 26.37$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanu par vieglajiem taksometriem

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanu par vieglajiem taksometriem

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanu par vieglajiem taksometriem 25.04.2019

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu 14.panta pirmās daļas 5.punktu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli nemaksā par transportlīdzekļiem, kurus nodokļa maksātājs izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējusi VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” uzturētajā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Savukārt atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumu Nr.148 “Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru” 39.3.apakšpunktam autovadītājam ir aizliegts taksometru izmantot ārpus autovadītāja darba laika.

Tādā veidā ir konstatētas neskaidrības Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 5.punkta un Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumu Nr.148 “Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru” 39.3.apakšpunkta piemērošanā, jo veidojas gadījumi, kad šo normatīvo aktu piemērošanā rodas pretrunas.

Finanšu ministrijas ieskatā primāri piemērojams ir Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums. 2015.gada novembrī Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē tika izskatīti priekšlikumi likumprojektam “Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā”, kuras laikā komisija izvērtēja Valsts ieņēmumu dienesta secināto, proti, veicot kontroles pasākumus uzņēmumos, kas nodarbojas ar taksometru pakalpojumu sniegšanu tika konstatēts, ka darba devēja darba laika uzskaites tabelē norādīts, ka darbiniekam ir brīvdiena, taču tajā pašā laikā darbinieks bija izmantojis vieglo taksometru, kā arī bija konstatēts, ka izveidojusies tāda situācija, ka vieglo taksometru firmas nenorāda patieso darbinieku darba laiku un neuzskaita ar saimniecisko darbību saistītos ieņēmumus, kā arī to, vai vieglais taksometrs izmantots privātām vajadzībām. Tika norādīts, ka arī sarunās ar nozares pārstāvjiem ir atzīts, ka vieglie taksometri tiek izmantoti privātām vajadzībām. Rezultātā tika secināts, ka nav pamata paredzēt atbrīvojumu un atļaut nemaksāt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par taksometriem, ja tos izmanto ne tikai darba pienākumu veikšanai, bet arī personiskām vajadzībām.

Tātad gadījumos, ja taksometru pārvadātājs konstatē, ka transportlīdzekli būs nepieciešams izmantot ne tikai saimnieciskās darbības vajadzībām, bet arī privātām vajadzībām, tad šādā gadījumā tas maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli.

Ievērojot noteikto, taksometru pakalpojumus sniedzējam, maksājot uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli, ir tiesības izmantot arī taksometru pakalpojumu sniegšanai paredzēto transportlīdzekli privātajām vajadzībām. Savukārt, ja transportlīdzekli paredzēts izmantot tikai saimnieciskās darbības vajadzībām, nemaksājot uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli, transportlīdzeklim uzstāda maršruta kontroles sistēmu un atbrīvojuma piemērošanai transportlīdzekli deklarē Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” uzturētajā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka nav pieļaujama situācija, ka vieglie taksometri vairāk tiek izmantoti privātām vajadzībām, nekā saimnieciskās darbības veikšanai.