BTC/USD 60076.31$ETH/USD 2932.96$DASH/USD 26.78$LTC/USD 77.04$XMR/USD 117.19$ZEC/USD 20.27$
BTC/USD 60076.31$ETH/USD 2932.96$DASH/USD 26.78$LTC/USD 77.04$XMR/USD 117.19$ZEC/USD 20.27$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Patentmaksa kā atlīdzības veids mikroblogeriem

Patentmaksa kā atlīdzības veids mikroblogeriem

Patentmaksa kā atlīdzības veids mikroblogeriem 26.03.2019

  Digitālais laikmets paver vēl nebijušas iespējas daudziem aktīviem sociālo tīklu lietotājiem. Pēdējā laikā ar vien vairāk uzņēmumi par sava produkta/pakalpojuma reklāmas kanālu izvēlas tieši influenceru profilus. Šī ir diezgan jauna profesija, tāpēc daudziem nav īsti skaidrības par to, kā legāli saņemt samaksu par savu pakalpojumu

  Pirms tiek pieņemts lēmums saņemt regulāru samaksu par saviem pakalpojumiem, ikvienam influencerim nepieciešams rūpīgi izvērtēt savas vēlmes un iespējas, jo no izvēlētā saimnieciskās darbības veida un plānotā apgrozījuma būs atkarīga saimnieciskās darbības reģistrācijas forma, kā arī valstij maksājamo nodokļu veidi, apmērs un to administrēšanas kārtība.

  Jāvērš uzmanību, ka visiem, kuri veic jebkāda veida uzņēmējdarbību, ir saistošas likuma “Par grāmatvedību” prasības. Komercsabiedrībām grāmatvedību ir jāuztic kārtot grāmatvedības jautājumos kompetentai personai.

  Saimnieciskā darbība, kas vērsta uz peļņas gūšanu ir jāreģistrē. Tomēr, ja plānotais gada apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskās darbības nepārsniedz 284 600 eiro vai nodarbinot 5 darbiniekus nepārsniedz 28 500 eiro, tad īpaša komersanta forma nav jāizvēlas. Saimnieciskās darbība jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā.

  Ikvienam ir brīva izvēle kādu nodokļu maksāšanas formu izvēlēties, sākot ar patentmaksu un autoratlīdzību, beidzot ar saimnieciskās darbības veicēja, individuālā komersanta un pat sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrāciju.

  Patentmaksa no grāmatvedības kārtošanas viedokļa ir visvienkāršākais nodokļu maksāšanas veids. Patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par fiziskās personas saimniecisko darbību.

  Ja saimnieciskās darbības veicēja ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 15 000 euro un saimnieciskajā darbībā, par kuru maksā patentmaksu, ņav nodarbinātas citas personas, nodokļa maksātājs iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu vietā var izvēlēties maksāt patentmaksu.

  Patentmaksas maksātājs vienlaikus nevar būt:

  • Saimnieciskās darbības veicējs, kas saimnieciskās darbības ienākumu nosaka saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”;

  • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs;

  • Pakalpojumu sniedzējs saimnieciskās darbības veicējam (arī komersantam) viņa saimnieciskās darbības ietvaros, ja saimnieciskās darbības veicējs (arī komersants) darbojas tajā pašā saimnieciskās darbības jomā, par kuru patentmaksas maksātājs maksā patentmaksu;

  • Nodokļa maksātājs savā saimnieciskajā darbībā, par kuru viņš maksā patentmaksu, nedrīkst nodarbināt citas personas.

  Patentmaksātāji ir sociāli apdrošināti invaliditātei un pensijai, jo 67 % no maksājuma ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 33 % – iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Patentmaksa vienam kalendāra mēnesim (euro) Rīgas pašvaldības teritorijā ir 100eur, pārējās pašvaldību teritorijās 50eur mēnesī.

  Patentmaksas maksātāju reģistrē Valsts ieņēmumu dienests. Fiziskā persona iesniegumu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un veic patentmaksas maksājumu valsts budžeta kontā. Fiziskā persona, kura ir Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāja, iesniegumu var iesniegt, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Sadaļā “Dokumenti” izvēlas no veidlapas iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumentu un iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam par reģistrāciju patentmaksas veikšanai.