BTC/USD 60820.89$ETH/USD 2954.29$DASH/USD 26.96$LTC/USD 77.4$XMR/USD 119.8$ZEC/USD 20.27$
BTC/USD 60820.89$ETH/USD 2954.29$DASH/USD 26.96$LTC/USD 77.4$XMR/USD 119.8$ZEC/USD 20.27$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Nodokļi no autoru darbiem

Nodokļi no autoru darbiem

Nodokļi no autoru darbiem 26.03.2019
   

   Autors ir fiziska persona, kuras radošās darbības rezultātā radīts konkrēts darbs. Ar autortiesībām aizsargājami ir daudz un dažādi klasificējami autortiesību darbi, kā, piemēram, literārie darbi (grāmatas, brošūras, runas, u.c.), dramatiskie un muzikāli dramatiskie darbi, scenāriji, audiovizuālu darbu literārie projekti, horeogrāfiskie darbi un pantomīmas, muzikālie darbi un vairums citi darbu veidi ar kuriem ir iespējams iepazīties VID mājaslapā.

   Autoratlīdzība (honorārs) ir samaksa par darba radīšanu vai izpildīšanu, kā arī par tiesībām izmantot darbu vai izpildījumu. Autoru un izpildītāju ienākumiem no autoratlīdzības piemēro nodokļa likmi 20% apmērā taksācijas gada laikā.

  Iepriekš autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības ieturēja IIN 23 % apmērā, taču, sākot ar 2018. gadu, ir ieviesta progresīvā IIN likme, tāpēc gada beigās, iesniedzot GID, pārrēķinās nodokli, ņemot vērā kopējo gadā saņemto ienākumu. Tas nozīmē, ka nodokļa likme:
• 20 % – gada ienākumam līdz 20 004 euro;
• 23 % – gada ienākuma daļai no 20 004 euro līdz 55 000 euro;
• 31,4 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 euro.

   Gada diferencēto neapliekamo minimumu (neapliekamais minimums, kas atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra) piemēro, iesniedzot GID.
Autoratlīdzības izmaksātājam, sākot ar 2018. gada 1. Janvāri, no saviem līdzekļiem jāmaksā VSAOI 5 % apmērā no autoratlīdzības tās saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai, kā arī jāiesniedz VID ziņojums par veiktajām iemaksām pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzībām.

  Ir atsevišķi gadījumi, kad autoratlīdzības izmaksātājam 5% VSAOI maksājums nav jāveic par autoratlīdzības saņēmēju, kuram noteikta I vai II grupas invaliditāte, ir piešķirta vecuma pensija, pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā, kā arī par autortiesību mantiniekiem un citu autortiesību pārņēmējiem.
Latvijas Republikā komersanti, individuālie uzņēmumi (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības), kooperatīvās sabiedrības, nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi un fiziskās personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas (turpmāk – autoratlīdzības (honorāra) izmaksātājs), izmaksājot fiziskajai personai autoratlīdzību (honorāru), izmaksas brīdī ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli.

  Autoratlīdzības (honorāra) izmaksātājs katras izmaksas laikā, aprēķinot no izmaksājamās autoratlīdzības (honorāra) summas ieturamo iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņem vērā ar ienākuma gūšanu saistītos izdevumus Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 57.punktā noteikto normu apmērā.